کولر خورلک دام و طیور

  • کولر این دستگاه پس از دستگاه پلت قرار گرفته و تا درجه معینی پلت تولید شده را خنک می نماید . در ابعاد مختلف تا ظرفیت 30 تن در ساعت بازدهی دارد . مشخصات فنی: طراحی دریچه های شیشه ای در دو طرف کولر برای بررسی روند کار دستگاه دارای سنسور نشانگر ارتفاع مواد دارای سیستم تخلیه الکتروپنوماتیک قابل تنظیم تعبیه شدن دریچه در جلوی دستگاه به منظور سهولت در تعمیر و حفظ و نگهداری دارای ایرلاک و قابلیت نصب سیستم کنترل جریان هوا از اتاق کنترل درجه حرارت مواد خنک شده بیش از 5-3 درجه از حرارت محیط نخواهد بود. در صورت درخواست مشتری به صورت دو خزینه ای نیز ساخته می شود که در این شرایط در زمان کار دستگاه صرفه جوئی خواهد شد.