غبارگیر خشک ( Bag filter )

  • غبارگیر خشک ( Bag filter ) در این دستگاه غبار ایجاد شده از دستگاه های مختلف توسط هود ها و کانالها از منافذ غبارخیز جمع آوری و به صورت شناور در بستر سیال عامل به سمت دستگاه غبارگیر انتقال داده می شوند که این انتقال توسط یک دستگاه فن با ایجاد فشار منفی در داخل شبکه و دستگاه ها انجام می گیرد . سرعت انتقال درداخل کانالها تابع از خواص فیزیکی ذرات غبار می باشد ولی محدوده مجاز طراحی بین 10 – 20 متر بر ثانیه در نظر گرفته می شود . غبار به همراه هوا وارد محفظه اصلی دستگاه ( اتاق کثیف ) می گردند و پس از عبور از کیسه ها که از جنس الیاف با خواص و دانسیته متفاوت ساخته شده اند عبور و غبار را روی کیسه ها به جای می گذارند و هوای تصفیه شده پس از عبور از محفظه تمیز وارد فن و از اگزوز خارج می گردد . کیسه ها پس از مدت زمان خاصی توسط غبار پوشیده خواهند شد و در این زمان سنسور اختلاف فشار که اختلاف فشار هوا قبل و بعد از کیسه را کنترل می نماید، فرمان تمیز کاری را صادر می کند . سیستم تمیز کاری شامل یک دستگاه میکروکنترلر منبع هوای فشرده ، شیرهای برقی جهت عبور هوای تمیزکاری ، شبکه لوله های هوای فشرده و ونتوری های مربوطه می باشد . به این ترتیب وقتی که میزان افت فشار قبل و بعد از کیسه ها به مقدار مشخصی برسد میکروکنترلر فرمان بازشدن به شیر برقی را صادر می نماید و شیر برقی در زمانی حدود 100 تا 250 هزارم ثانیه باز و هوای فشرده با فشار 6 بار از طریق لو له ها به دهنه کیسه که ونتوری می باشد، هدایت می گردد که باعث ایجاد یک موج ضربه روی کیسه ها و تخلیه غبار کیسه ها می گردد. این عمل آنقدر ادامه پیدا می کند که اختلاف هد کیسه ها به میزان دلخواه برسد و کیسه ها تمیز گردد . کیسه ها در این دستگاه معمولاً دارای ابعاد 120 × 2500 و 160 × 3000 و 160 × 3500 میلی متر می باشند که به صورت ردیفی در مجموعه 8 تایی و 12 تایی چیده می شوند و هر دریف را یک شیر برقی تغذیه می نماید . محدوده مجاز سرعت تصفیه روی کیسه ها از 0/5 الی 4/5 متر بر دقیقه می باشد که سرعت فوق بستگی به قطر ذره و خواص فیزیکی و میزان خورنده بودن ذره غبار دارد . میزان افت فشار داخل دستگاه نیز تابعی از سرعت تصفیه جنس پارچه ها است که در محدوده 100 – 250 میلی متر آب می باشد . جرم غبار معلق در هر متر مکعب هوای قبل از فیلتر معادل 120 گرم در متر مکعب می باشد که پس از تصفیه به 5 میلی گرم در یک متر مکعب می رسد . در صورتی که جرم غبار بیش از مقدار فوق باشد نیاز به استفاده از سیکلون قبل از فیلتر می باشد . سرعت مجاز هوا در کانالهای ورودی دستگاه ( شبکه غبارگیری ) معمولا ً بین 10 – 20 m / s طراحی می گردد که این نیز به دانسیته و سایز ذرات غبار وابسته میباشد. ظرفیت دستگاه معمولاً بر اساس متر مربع سطح فیلتراسیون بیان می گردد که پارامتر ذکر شده تابعی از حجم هوای مکش شده و میزان غبار موجود می باشد. این شرکت قابلیت طراحی وساخت فیلتر کیسه ای باظرفیتهای مختلف را دارا میباشد.