شوتینگ دمنده خوراک دام

  • - دریچه خطی دریچه های خطی زاویه دار - دریچه های کولر با دمپر - دریچه خطی اسلوت - پلنیوم باکس - لورهای هوارسان - دریچه برگشت هوا - دریچه اگزاست - دریچه های دمنده - دریچه های مکنده - دریچه چهارطرفه - دریچه دسترسی فن کوئل لولادار - دریچه مشبک - دریچه ها ی شوتینگ - گریل - ماسه گیر ( سندتراپ ) - صداگیر (سایلنس ) - دمپرهای بین کانالی - دمپرهای هوابر - دمپرهای گالوانیزه – دمپرهای آلومینیومی - دریچه تایلی 60*60 - دریچه های دکوراتیو -دریچه های صنعتی - دریچه های جت نازل - دریچه های گرد برجسته - دریچه های پرتاب هوا - دریچه های گرد تخت - دریچه های سونایی - لوورهای پشت بام - سندتراپ (شن گیر ، ماسه گیر ) آلومینیومی ، گالوانیزه ، استنلس استیل ، دمپرهای صنعتی ، بین کانالی ،